Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy anger reglerna för behandling och skydd av personuppgifter som tillhandahålls av användarna i samband med användningen av deras tjänster www.glosscosmetics.se via webbplatsen.

I. Allmänna bestämmelser

1. Ägaren till affären som finns på adressen "www.glosscosmetics.se" (nedan kallad "Butik" eller "Service") och förvaltaren av personuppgifter som tillhandahålls av butikens användare (inklusive köpare), medan de använder tjänsterna i affären (nedan kallad " "Användare" är Gloss Cosmetics LTD 590 Kingston Road London United Kingdom SW20 8DN
47910 Företagsnummer: 12218573
; hädanefter benämnt "ägaren" eller "administratören".

   1. Ägaren ska säkerställa att:

    a. följer gällande lagbestämmelser om skydd av personuppgifter

    b. åtar sig aktiviteter som syftar till att skydda data för personer som besöker affären från den tekniska sidan, särskilt data lagras på korrekt säkrade informationslagringscentraler och ägaren gör allt för att säkerställa att den utrustning som används i denna process uppfyller alla nuvarande krav för datalagringsenheter ;

    c. Personuppgifter kvar på webbplatsen kommer inte att säljas eller göras tillgängliga för tredje part (obehöriga enheter) i enlighet med bestämmelserna i lagen om skydd av personuppgifter. I händelse av oegentligheter eller hot från tredje part, gör allt för att säkra och förhindra överföring av data till obehöriga enheter.

    d. Av säkerhetsskäl för tillförlitliga uppgifter har utvecklat interna rutiner och rekommendationer för att förhindra obehörig tillgång till data. Han kontrollerar deras prestanda och kontrollerar ständigt deras överensstämmelse med relevanta rättsakter - Personuppgiftslagen, lagen om elektroniska tjänster och alla typer av verkställande handlingar.

   2. 3. Användningen av butikens tjänster och överföring av personuppgifter av användare är frivillig och användaren har rätt att visa, ändra och ta bort dessa uppgifter kostnadsfritt.

   3. 4. Syftet med datainsamling är att säkerställa att butiken fungerar väl.

   4. 5. Eventuella fraser som finns i sekretesspolicy som börjar med en bokstav bör förstås i enlighet med deras definition i regleringarna i Glosscosmetics.se Online Store.

 1. Principer för skydd av personuppgifter

  1. 1. Administratören av Användarens personuppgifter (tillhandahålls t.ex. under registrering i Butiken eller vid beställning) är ägaren.

  2. Varje användare har rätt att utöva de rättigheter som följer av relevanta bestämmelser om skydd av personuppgifter, inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter. fri rörlighet för sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46 / EG (allmän databeskyddsbestämmelse), särskilt rätten till tillgång till egna personuppgifter, rätten att rätta till, radera, begränsa behandlingen, rätten till dataöverföring och rätten att göra invändningar i särskilda fall i dessa föreskrifter.

  3. Överföringen av personuppgifter av användaren sker vid registrering av en besökare på webbplatsen, ändring av användarens tidigare data, inlämning av ordern.

  4. Personuppgifter som lämnas under registrering kan ändras genom att redigera data inom kontot. Varje användare kan också ändra eller radera deras uppgifter genom att skicka administratör en relevant begäran till följande e-postadress: glosscosmeticsno@gmail.com

  5. Personuppgifter kan överföras till tredje part som ansvarar för sändningen (för kontraktets syfte) och för underhåll av webbutiken i tekniska termer och för att säkerställa att den fungerar korrekt (värdföretag och
  IT-företag). Tredje part använder inte personuppgifter för andra ändamål, särskilt marknadsföring.

  6. 6. Administratören är skyldig att informera Användare i händelse av läckage av personuppgifter.

 1. Regler för att skicka information till användare

  1.1. Administratören har rätt att skicka meddelanden till användarna för att betjäna butiken. Meddelanden som skickas till användaren kan innehålla information om den order som behandlas, kontoregistrering, betalningar, avkastning och annan information som är nödvändig för att lagret ska fungera korrekt.

  2. I händelse av användarens samtycke har administratören rätt att skicka kommersiell information till den här användaren. Dessa meddelanden kan innehålla information om giltiga erbjudanden och priser. Att skicka företagsinformation till Användare kräver samtycke, enligt konsten. 10 i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (Dz.U.2018.650, i dess ändrade lydelse).

  3. Användaren har rätt att begära upphörande av personuppgifter i detta syfte (invändning) genom att skicka sin begäran till följande e-postadress: glosscosmeticsno@gmail.com

 2. Cookies policy

  1. Butiken använder cookies. De sparas av Tjänsten på terminalapparaten (persondator, smartphone, surfplattform, etc.) i Shop-besökaren, om webbläsarens inställningar tillåter det. Cookies innehåller domännamnet från vilket de härstammar, "utgångstiden" och ett slumpmässigt nummer som identifierar den här filen. Informationen som samlats in med hjälp av sådana filer hjälper till att justera informationen som erbjuds av glosscosmetics.pl till individuella preferenser och verkliga behov hos personer som besöker nätbutiken. Möjligheten att sammanställa allmän statistik om webbplatsens funktion.

  2. Glosscosmetics.se använder två typer av cookies:

  a. Session-cookies: raderas från besökarens dator efter sessionen (inaktiverar webbläsaren eller datorn). Mekanismen med session cookies tillåter inte insamling av personuppgifter eller konfidentiell information från klientens datorer.

  b. Hållbara cookies: De stannar i besökarens datorminne tills de tas bort av användaren eller tills de löper ut. Mekanismen för vedaktiga cookies tillåter inte insamling av personuppgifter eller konfidentiell information från klientens dator.

  3. Glosscosmetics.se använder egna cookies för att:

  a. Korrekt inloggning av kunden till affären (radering av cookies under användningen av webbplatsen resulterar i att logga ut, återstående inloggade när du går till olika undersidor kräver användning av cookies).

  b. Genomförande av anonym analys och statistik om butikstrafik

  4. Glosscosmetics.se använder externa cookies för att:

  a. popularisering av onlinebutiken med hjälp av facebook.com sociala nätverkstjänsten (extern cookies administratör: Facebook Inc. med säte i USA eller Facebook Irland med säte i Irland)

  b. Samla in allmänna och anonyma statiska data via analytiska verktyg i Google Analytics (extern cookieadministratör: Google Inc. med säte i USA).

  c. presentera annonser anpassade till kundens preferenser med hjälp av Google AdSense-annonseringsverktyget (extern cookieadministratör: Google Inc. med säte i USA)

  5. Vi noterar att cookie-tekniken är helt säker för användarnas datorer. Det är inte möjligt att få virus och annan skadlig programvara i datorns minne på detta sätt. Det är inte heller möjligt att få tillgång till datorinnehåll av tredje part. Trots detta har användaren möjlighet att inaktivera eller begränsa användningen av cookies med inställningarna i hans webbläsare. Om du använder det här alternativet kommer användningen av onlinebutik att vara möjlig, förutom de funktioner som enligt deras natur kräver cookies.

  6. För att få information om cookie-inställningar i din webbläsare, vänligen kontakta webbläsarens leverantör.

  7. Glosscosmetics.se kan samla IP-adresser till klienter. En IP-adress är ett individuellt nummer och tilldelas individuellt av varje ISP till Internetleverantören. IP-numret tillåter åtkomst till Internet. IP-adressen behandlas inte som personlig information eftersom den i de flesta fall är variabel (omfördelad varje gång du ansluter till Internet.) IP-adressen används av glosscosmetics.pl när du diagnostiserar tekniska problem med servern, skapar statistiska analyser som information som är användbar för administration och förbättra nätbutiken, såväl som för säkerhetsändamål.

  8. Online-butiken kan innehålla länkar och länkar till externa webbplatser som administratören inte är ägaren. Glosscosmetics.pl ansvarar inte för de sekretesspraxis som gäller för dem.

 3. Kontaktuppgifter

  1. Direktkontakt med administratören är möjligt med hjälp av e-postadressen: glosscosmeticsno@gmail.no eller telefonnumret som anges i reglerna i onlinebutiken.
  2. Administratören uppger att korrespondens med Användare lagras för att förbättra kvaliteten på butikens funktion, säkerställa att klagomål och statistiska ändamål fungerar samt för att svara på användarnas frågor så snabbt och så snabbt som möjligt.
  3. Samtidigt säkerställer administratören att adresser och data som samlats in som en del av kommunikation med användare som beskrivs i punkt 1 ovan kommer inte att användas för att kommunicera med användare för andra ändamål än genomförandet och hanteringen av en given ansökan. Möjlig kommunikation i andra frågor kan endast ske i enlighet med Användarens önskan.

 4. Slutbestämmelser

  1. Ägaren till affären har rätt att ändra personuppgiftspolitiken, särskilt av följande skäl:
  a. Ändringar av gällande lagbestämmelser som direkt eller indirekt påverkar ägarens skyldigheter gentemot användaren.
  b. Utveckling av en onlinebutik och IT-system;
  c. Byte av affärsinnehavarens data.
  1. Ändringar i privatpolicy kommer att meddelas senast dagen för ikraftträdandet. Ändringar i sekretesspolicyen kommer att meddelas på butikens hemsida så att användaren informeras om dem.
  2. I händelse av tvivel eller inkonsekvenser mellan sekretesspolicyen och samtycke som beviljats av butikens besökare, oavsett ovanstående bestämmelser, godkänns grunden för att ta och bestämma omfattningen av verksamheten av administratören medgiven av användarna. Detta informationsdokument.